• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Lagbevakning - Sverige

All lagstiftning enkelt samlad på ett enda ställe, både i fulltext och alla ändringar.

 

Lagbevakning och lagstiftning i fulltext

Stommen i Lagverket är lagstiftningen. Natlikan erbjuder lagbevakning och lagstiftning i fulltext inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedel och samhällsansvar.

Lagstiftning i fulltext

Här hittar du dels all lagstiftning i fulltext, i de flesta fall i konsoliderad form. Grundförfattningar har förutom länken till fulltext en kort sammanfattning samt en förteckning över historiska ändringar. Vi täcker in lagstiftning från dessa fyra områden:

1.  EU
2.  Sverige
3.  Myndigheter
4.  Kommuner
- Förordningar från Europeiska Unionen
- Lagar och förordningar
- Föreskrifter och allmänna råd
- Lokala föreskrifter från Sveriges kommuner

Lagbevakning

Vi bevakar kontinuerligt ändringar och ny lagstiftning från dessa 35 källor:

 • Förordningar från Europeiska Unionen (EU)
 • Svensk författningssamling (SFS)
 • Alkoholinspektionens författningssamling (AIFS)
 • Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)
 • Boverkets författningssamling (BFS)
 • Djurskyddsmyndigheten
 • Djurskyddsmyndighetens författningssamling (DFS)
 • Elsäkerhetsverket (ELSäK-FS)
 • Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS)
 • Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JVSFS)
 • Kemikalieinspektionens författningssamling (KIFS)
 • Kemikalieinspektionens allmänna råd (KI-AR)
 • Livsmedelsverkets föreskrifter (LFS)
 • Statens livsmedelsverks författningssamling (SLVFS)
 • Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS)
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 • Myndigheten för samhällskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS)
 • Naturvårdsverkets författningssamling (NFS)
 • Naturvårdsverkets författningssamling (SNFS)
 • Naturvårdsverkets Allmänna Råd (SN-AR)
 • Sjöfartsverkets författningssamling (SJöFS)
 • Skogsstyrelsen (SKSFS)
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
 • Sprängämnesinspektionens författningssamling (SäIFS)
 • Sprängämnesinspektionens Allmänna råd (SäI-AR)
 • Statens energimyndighets författningssamling (STEMFS)
 • Statens energimyndighets författningssamling (NUTFS)
 • Statens kärnkraftinspektions författningssamling (SKIFS)
 • Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS)
 • Statens Räddningsverks Allmänna Råd (SRV-AR)
 • Strålskyddsinstitutets författningssamling (SSIFS)
 • Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCBFS)
 • Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS)
 • Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling (STAFS)
 • Transportstyrelsens författningssamling (TSFS)

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist