• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Lagefterlevnad

Följ upp lagkraven i din laglista och säkerställ att ni följer kraven.

 

Lagefterlevnad är ett tillägg till din laglista.

Verktyget för lagefterlevnad bygger på kraven i standardena för de olika ledningssystemen. I dessa (t.ex. ISO 14001) finns det tydliga krav på att man måste säkerställa inte bara att man har koll på vilken lagstiftning som påverkar min verksamhet utan jag måste också säkerställa att vi inte bryter mot kraven.

I Lagverket finns därför ett verktyg som kompletterar din laglista. Med laglistans krav som bas kan du med lagefterlevnadsverktyget gå igenom varje krav på ett pedagogiskt sätt. Du kan välja att göra en rapport på hela eller delar av laglistan. Om din laglista har sorteringar kan du exempelvis med fördel göra en rapport på din eller dina sorteringar. Verktyget skapar då automatiskt en rapport med bara denna lagstiftning.

Det finns tydliga fält eller rutor för att fylla i all relevant information som behövs för att säkerställa kraven. Därför har du möjlighet att för varje lagkrav (eller rad i laglistan) fylla i följande information:

 • Identifierad (vad problemet är)
 • Omedelbar åtgärd
 • Orsaksanalys
 • Korrigerande åtgärd
 • Ansvarig (person)
 • Deadline (datum)
 • Slutkommentar
 • Släckt (datum)
 • Förebyggande åtgärd

Alla rapporter samlas under en särskild flik i direkt anslutning till din laglista. På din startsida finns också en förteckning över samtliga rapporter från alla dina laglistor. Detta ger en enkel och tydlig överblick på hur många avvikelser som finns just nu.


Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist