• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Laglistor

Laglistan är din samlade förteckning ger dig både lagbevakning och en lista av bara den lagstiftning och de lagkrav som berör just dig och din verksamhet. Natlikan erbjuder laglistor inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet, livsmedel och samhällsansvar.

 

Laglistan filtrerar dina lagkrav, med eller utan taggar

Laglistan är det perfekta verktyget när du behöver en samlad förteckning över bara den lagstiftning som berör dig, dina ansvarsområden och din verksamhet. Våra laglistor är designade för att passa och matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001, arbetsmiljö OHSAS 18001 och livsmedel ISO 22000.

I din laglista får du allt detta:

 • Titel på författningen inkl information om senaste ändringar
 • Länk till fulltext i Lagverkets del Lagbevakning - Sverige
 • Kort sammanfattning av författningens, kapitlets eller paragrafens specifika lagkrav
 • Två lösenordsskyddade anteckningsfunktioner där du både kan skriva in text och göra länkar till exempelvis rutiner och instruktioner för:
  - Så här berörs verksamheten
  - Så hår uppfyller vi kraven
 • Hantering av andra krav med en funktion där du lägga till egenbevakade rader i listan
 • E-post med bara laglistans ändringar samt information om all ny lagstiftning
 • System för hantering av olika behörigheter

Miljö - Arbetsmiljö - Säkerhet - Livsmedel eller Samhällsansvar

Du kan bygga upp din laglista genom att enkelt välja från vår bruttoförteckning för respektive område av relevant lagstiftning. Antingen kan du ha samma rubriker som våra pedagogiskt utformade bruttolistor eller så kan du bygga din egen struktur.

Vi har samlat och strukturerat EU-förordningar, svenska lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter och allmänna råd. Du kan också lägga till helt egen information med vår funktion för andra krav så att ni har allt på ett ställe.

Taggar - Koppla din laglista till ditt ansvar och dina ansvarsområden

Här kan du på ett enkelt, effektivt och smidigt sätt koppla din lagstiftning och dina lagkrav till dina ansvarsområden, berörda enheter, befogenheter, etc. Det finns egentligen ingen begränsning i vad en tagg kan vara utan du väljer själv hur du vill arbeta. Praktiskt fungerar det så att en punktlista visas inne i listan och genom att klicka och markera på en eller flera taggar så filtrerar listan fram bara dessa rader.

Bevakning - kvittens och uppföljning

Självklart ingår en bevakning av lagstiftningen i din laglista. Varje vecka skickar vi en e-post med de senaste ändringarna och nyheterna kopplat till din laglista. Ni har valfritt antal mottagare som också kan kopplas till en tagg om man vill ha en mer snäv bevakning.

Med vår kvittensfunktion kan ni också hålla koll på vilka som läst och tagit del av ändringarna. Här finns också en möjlighet att välja ut och följa upp särskilt viktiga ändringar eller nya kommande lagkrav.


Hjälp att komma igång?

Lagverket är en del av Natlikans digitala plattform i molnet. Om du inte vill göra allt själv i verktyget rekommenderar vi Natlikan uppstartshjälp eller skräddarsydda lösningar. Läs mer om dessa tjänster här.


Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist