• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Revisioner

Revidera dina lagkrav med det utvecklade revisionsverktyget med fritt antal kopplingar till dina lagkrav och med en klassisk riskmatris.

 

Ett utvecklat revisionsverktyg med en klassisk riskmatris

Vi har utvecklat revisionsverktyget så att det lämpar sig som ett effektivt och pedagogiskt verktyg för att göra revisioner på plats. Genom att utnyttja konceptet för lagefterlevnad så täcker vi in grunderna. Utöver detta kan du klassificera varje avvikelse eller händelse (finding) i en klassisk 5x5 riskmatris. Du kan även märka om det är en avvikelse eller bara en observation.

Koppla händelser till lagstiftningens krav

Självklart kan du också koppla dina avvikelser till lagstiftningens krav, men i stället för att detta är gjort på förhand (som i lagefterlevnadsverktyget) så gör du detta själv. Du kan också koppla hur många lagkrav du vill från obegränsat antal laglistor.

Enkla och överskådliga rapporter

Allt samlas i en rapport som bygger vidare på det framgångsrika konceptet i lagefterlevnadsverktyget. Alla dina rapporter samlas på din startsida vilket ger en enkel överblick.

Komplettera med aggregeringsverktyg

Om du har många revisioner, t.ex. om du har en större internationell verksamhet kan du komplettera med ett kraftfullt aggregeringsverktyg. Här får du utöver din aktuella status möjlighet att filtrera på en mängd olika variabler. Detta är särskilt värdefullt när du ska analysera var eventuella brister i din verksamhet finns.


Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist