• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Uppföljning och kvittens

Komplettera bevakningen med Lagverkets uppföljning och kvittens där du både kan få en översikt vem som tagit del av ändringarna och arbeta systematiskt med uppföljning och att förbereda er på kommande lagkrav.

 

Håll dig förberedd på kommande lagkrav

Med Lagverkets senaste modul har kvittensfunktionen utökats med en del för uppföljning. Du får både en förteckning över vem som tagit del av och läst bevakningens e-post och en möjlighet att välja ut särskilt viktiga förändringar som behöver följas upp för att möta kommande lagkrav.

Så funkar det!

 •  Bekräfta
  § Användaren klickar på knappen kvittera i mailet
 • Prioritera
  § Användaren väljer vilken lagstiftning från mailet som skall följas upp
 • Ansvara
  § Behörig användare hos kunden utser den som skall ansvara för att ändringens åtgärder görs
 • Åtgärda
  § Den ansvarige dokumenterar vilka åtgärder som behöver göras för att klara av ändringens nya krav
 • Kvittera
  § När alla åtgärder gjorts slutför den ansvarige arbetet och förändringen är kvitterad

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist