• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Utbildning och workshops

Att höja kompetensen i organisationen lite då och då är en förutsättning för att få det dagliga arbetet att löpa på. Ibland finns det behov av övergripliga introduktioner och ibland krävs fördjupning. Vi kan hjälpa dig.

 

Företagsanpassning

Våra övergripande kurser om lagstiftning inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel, säkerhet och samhällsansvar vänder sig till alla som i sitt yrkesliv behöver kunskap om lagstiftningen och anpassas direkt utifrån varje företags specifika verksamhet.

Syftet med utbildningen är att få en god kunskapsmässig grund att stå på för att tryggt kunna bedriva en säker verksamhet och undvika fallgropar

Övergripande introduktionsutbildning

Vi skapar kurser utifrån dina önskemål. Vår ambition är att uppfylla kunskapskraven på vilken lagstiftning man omfattas av, hur man berörs och hur man gör för att uppfylla lagkraven och vidta förebyggande åtgärder samt givetvis hur man håller sig uppdaterad på ett enkelt och säkert sätt. Vi tar även upp risker och ansvar kopplade till bristande lagefterlevnad.

Fördjupande utbildningar

En del områden är särskilt viktiga att fördjupa sig i. Dessa specifika områden skiljer sig åt beroende på vilket företag ni är. Vad ni gör? Hur ni är organiserade? Vilka era risker är? etc.

Vi fördjupar oss i det ni har behov av att lära er mer om.

Exempel på utbildningar vi genomfört:

  • Grundläggande miljörättsutbildning
  • Delegering av ansvar
  • Straffansvar
  • Vilka regler gäller för import, förpackning och försäljning av livsmedel
  • Arbetsrättsansvar

Intresserad?

Använd gärna kontaktformuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

 

Contact:

Jessica Rankell
Jessica Rankell Miljökonsult
Anette Bååth
Anette Bååth Miljöjurist