• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Projektledningsstandarden PMBOK® Guide – svensk utgåva

I samarbete med Project Management Institute (PMI) ger WSP ut en svensk utgåva av den internationella projektledningsstandarden PMBOK® Guide. PMBOK® Guide är den mest etablerade projektledningsstandarden i världen.

 

Som erkänd global standard används den inom en mängd olika branscher och tillämpningsområden världen över. Boken riktar sig till alla som vill förbättra sina kunskaper inom projektledning. Den lämpar sig särskilt väl för dig som är intresserad av någon av PMI:s certifieringar inom projektledning. Boken ger en mycket heltäckande bild av alla aspekter inom projektledningsområdet och belyser bland annat områden som:

 • Vad är projekt och projektledning?
 • Relationer mellan portföljstyrning, programstyrning, projektledning och projektägarstyrning
 • Projektledarens roll
 • Projektledningsprocesser
 • Integrerad projektstyrning
 • Omfattningsstyrning i projekt
 • Tidsstyrning i projekt
 • Kostnadsstyrning i projekt
 • Kvalitetsledning i projekt
 • Personalhantering i projekt
 • Kommunikationshantering i projekt
 • Riskhantering i projekt
 • Hantering av upphandling i projekt
 • Intressenthantering i projekt
 • Sociala färdigheter för projektledning

 
Köp boken
Boken kan köpas hos Vulkanmedia till priset 975 kr (ca 20 % lägre än ordinarie pris i övrig handel).  Boken ges ut i samarbete med Project Management Institute (PMI).

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown