• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Hållbar stadsutveckling – på marknadens villkor?

August 30, 2016
 

Jag tror att en överväldigande majoritet håller med om att en omställning till ett mer hållbart samhälle är fundamentalt för en lyckosam framtid för människor och djur på planeten jorden. Samtidigt går omställningen oroväckande långsamt. Vad beror det på? Aningslöshet? Kortsiktighet eller ren och skär ondska?

 

Jag tror att orsakerna är många och säkert några av de uppradade – även om just pure evil nog är mindre vanligt. Om orsakerna är många så tror jag att lösningen står att finna i lösningar som aktiverar vårt mänskliga beteende. Ett beteende som är gemensamt för många, kanske till och med för de flesta, är viljan och benägenheten att agera rationellt. Även den känslostyrda agerar rationellt – utifrån sina känslor.

I vår tendens att agera rationellt tror jag den avgörande faktorn att få till en omställning ligger. Och det största problemet. Vi tenderar att inte att ändra på oss förrän våra – verkliga – drivkrafter blir tillfredsställda, utifrån ett rationellt perspektiv. När det kommer till hållbarhet saknas ofta tillräckligt starka drivkrafter för en mer omfattande omställning för de flesta. Självklart finns det undantag med personer som rent intellektuellt ställer om sitt leverne pga planetens behov. Men de flesta av oss tenderar att leva hållbart där uppoffringen av våra verkliga drivkrafter är ringa. Visst, vi källsorterar och cyklar till jobbet – men semesterresorna leder oss långt ut i välden och vår konsumtion ökar med plånbokens storlek.

För att locka den rationella människan till en hållbar omställning behöver vi därför söka incitament för det. Marknadskrafterna beskylls ofta vara orsak till mycket av den klimatpåverkan vi lider av idag, men kan samtidigt vara en mäktig allierad i kampen för omställning. I årets mentorprogram är vi därför några som har valt att titta på just det – vilka delar av den hållbara staden värderar vi faktiskt lite mer – och är redo att betala mer för att uppnå – eller kan vi tjäna pengar på att ställa om till – redan idag. Där tror jag nyckeln till framgång ligger för att nå en mer genomgripande förändring i hela samhället, långt bortom innerstadens Sanssouci.

WSPs program för hållbarhetsmentorer är också en möjlighet att ”komma vidare” med omställningen till ett mer hållbart samhälle. Där tillfället skapas att dra nytta av djup kunskap kring hållbarhet hos min något yngre mentor, i kombination med den kunskap och erfarenhet jag förhoppningsvis samlat på mig under ett 20-årigt konsultliv kring kommersiell stads- och fastighetsutveckling.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown