• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Hållbarhet i flera dimensioner

September 01, 2016
 

Temat var hållbarhet, tidsramen ca åtta månader och mentors- och adeptparen var bestämda. Vid programmets startmöte hade jag inte kunnat förutspå hur många olika aspekter av hållbarhet vi skulle komma att beröra under resans gång.

 

För vårt projekt har jag och min adept Anders valt att inrikta oss på stads- och fastighetsbranschen, något Anders dagligen arbetar med men jag inte så ofta kommer i kontakt med på WSP. Utav de tre hållbarhetspelarna har vi valt att fokusera på ekonomisk hållbarhet. Med en naturvetenskaplig bakgrund och intresse för sociala frågor har jag tidigare koncentrerat mig på de ekologiska och sociala dimensionerna av hållbarhet. Att nu få möjlighet att djupdyka i företagets arbete kring hållbar stadsutveckling utifrån detta nya perspektiv känns spännande och är en kontrast till de projekt jag annars arbetar i.  

Hållbarhetsaspekter genomsyrar inte bara det vi har och ska producera, utan också mentors- och adeptprogrammet. Att lära av varandra, att ta del av och bidra med tankar, kontakter och kunskap, att integrera affärsområden liksom juniora och seniora konsulter är alla komponenter av ett hållbart tänk. Vid vårt upptaktsmöte efter sommaren då vi redovisade våra projektidéer för varandra märkte vi genast hur vi kunde dra nytta av och samverka kring våra hållbarhetsprojekt. Detta innebär att programmet inte enbart bidrar till ett utbyte mellan affärsområden utan även mellan olika WSP kontor runt om i Sverige. Att dessutom ha utrymme att vara innovativ i en miljö där mycket annat styrs av ens debiterbarhet – detta är för mig hållbart på ett ytterligare plan som jag är övertygad att en arbetsplats vinner på både kort- och långsiktigt. 

Projektet har hitintills givit mersmak och det ska bli spännande att under hösten fortsätta fördjupa sig inom olika aspekter av hållbarhet!

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown