• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kulturmiljöutredningar

WSP tar fram visuella och inspirerande kulturmiljöunderlag som lyfter fram platsens karaktär och pekar på kända och okända kulturhistoriska värden. Underlaget ska ge inspiration i planeringsprocessen och peka på platsens historiska- och förhistoriska förutsättningar. I underlaget ingår konkreta råd om hur miljöns kulturhistoriska värden kan bevaras och stärkas.