• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Byggnadsfysik

Byggnadsfysik sammanfattar kunskaper om hur man utformar bra byggnader med tillhörande installationer och byggnadsdelar för att klara krav på låg energianvändning, solskydd, värmeisolering, fuktsäkerhet och lufttäthet.

 

Byggnadsfysik arbetar med ett flertal olika system för miljöcertifiering av byggnader, bland annat LEED, Miljöbyggnad, Miljöstatus, GreenBuilding och BREEAM, hela processen för såväl nybyggnad som befintliga byggnader.

WSP ha varit en av de drivande parterna i Miljöstatusföreningen som utvecklat och förvaltar systemet Miljöstatus för byggnader. Vi är också delaktiga i framtagande av det svenska systemet Miljöbyggnad. WSP är även aktiva i Sweden Green Building Council.

Våra tjänster idag

I samband med dagens allt större fokus på energi- och resurseffektivitet i den befintliga bebyggelsen samt ett hållbart byggande kommer kompetensen för att bedöma den tekniska funktionen för byggnader och konstruktioner som tillverkas på nya sätt att vara avgörande för framgång. Energieffektivitet, innemiljö, beständighet måste vara på topp. Kravställning, design, dimensionering och riskbedömning av byggnadens tekniska funktion kommer både nu och i framtiden att ha stor betydelse.

Om miljöcertifiering

Hur ska man gå till väga och vad är syftet? För samtliga certifieringssystem gäller att miljöfrågorna måste komma in tidigt i projekteringen och ges stor tyngd; både för att få bra betyg och en miljövänlig byggnad. Det går att klassa enligt flera system samtidigt. Man måste inte välja. De senaste åren har intresset för miljöcertifiering ökat markant både i Sverige och utomlands.

Varför miljöcertifiera din byggnad?

Liksom miljömärkning av mat, kläder, produkter och tjänster finns det idag ett antal sätt att miljömärka en byggnad på s.k. miljöcertifiering. Den senaste tidens miljö och klimatdebatt har inneburit ett nyvaknat intresse för miljöcertifiering av byggnader. För att locka hyresgäster eller köpare vill man erbjuda något mer: ett miljöcertifierat hus med lägre driftskostnader, mindre risk för framtida miljöskuld och ett högre attraktionsvärde. Det kan också vara lättare att få finansiering.

WSP är väl insatta i samtliga certifieringssystem på den svenska marknaden

Vi har genomfört ett antal certifieringar enligt det svenska systemet och arbetar med certifieringar enligt LEED och BREEAM åt fler och fler kunder. Kunderna är fastighetsbolag, handelsföretag och andra kommersiella aktörer som har långt framskridna planer på att miljöcertifiera sina utvecklingsprojekt eller befintliga bestånd. WSP har flera duktiga medarbetare certifierade för Miljöbyggnad samt LEED Accredited Professionals (AP) och BREEAM Assessors. Byggnadsfysik är unika eftersom vi tar ansvar för hela certifieringsprocessen från förstudie till inlämning och certifiering.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Göran Werner
Göran Werner Section Manager WSP Environmental SE
Håkan Nilsson
Håkan Nilsson Avdelningschef Byggnadsfysik Stockholm
Jenny Wahl
Jenny Wahl Avdelningschef Byggnadsfysik Malmö
+46 10 7226274
Anna Landfors Limdal
Anna Landfors Limdal Avdelningschef Byggnadsfysik Göteborg
Ring oss 010-722 50 00