• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

WSPs nye merkevare

Hvem er vi og hvor skal vi?

 

Bakgrunnen for at WSP bytter logo og profil, er den formidable veksten selskapet har hatt de siste årene. Små og store firmaer over hele verden har blitt en del av selskapet, og har på hver sin måte formet det som i dag er WSP. Det var derfor behov for å se på identiteten til selskapet på nytt: Hvem er vi?

Å sette spørsmålstegn ved status quo er en naturlig del av arbeidet i WSP. Konsulentrollen handler om å stille spørsmål, se på utfordringer fra ulike vinkler og finne løsninger som ofte bryter gamle mønstre.

WSPs nye merkevare- animasjon

WSP sin nye logo gjenspeiler den komplekse og utfordrende ingeniørkunsten, og viser samtidig en åpenhet for de uendelige mulighetene som oppstår med 36 500 medarbeidere verden over.

WSPs nye merkevare

Merkevaren skal hjelpe oss med ytterligere å styrke posisjonen vår i markedet, inspirere oss til å ta del i samfunnsutviklingen og hjelpe oss med å tiltrekke nye kolleger og samarbeidspartnere.

WSPs nye merkevare

Som et ledd i fornyelsen av merkevaren kommer vi også til å lansere helt nye og moderne hjemmesider i løpet av høsten. Vi håper at du kommer til å bli like fornøyd som vi er med «nye» WSP og vår videre satsing.