• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Karriereutvikling for yngre medarbeidere

Nordic Task Force er programmet for framtidens ledere i WSP.

 

Nordic Task Force - for framtidens ledere i WSP

Nordic Task Force er et toårig internasjonalt program for unge medarbeidere opp til 35 år. Her deltar totalt 10-12 personer fra Norge, Sverige, Finland og Romania, og de må ha vært ansatt i minimum to år før de kan søke seg til programmet. Medlemmene møtes 6-7 ganger per år.

I løpet av de to årene rustes deltakerne slik at de kan påta seg større oppgaver i WSP. De får blant annet utdanning i ledelse, i tillegg til kompetanseheving innen prosjektstyring, presentasjonsteknikk og økonomistyring. De får også erfaring fra arbeid med tilbud og kontrakter, samt et bredt nettverk i WSP internasjonalt.

På oppdrag fra ledelsen utreder Nordic Task Force i tillegg strategiske spørsmål som påvirker selskapets utvikling, og de rapporterer direkte til selskapsledelsen.

De siste tre årene har Nordic Task Force sett på følgende strategiske tematikker:

  • 2015: Digitalisering
  • 2016: Globalisering
  • 2017: Gjennomføring av store og komplekse multidisiplinære prosjekter
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown