• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

WSP-universitetet

Kunnskap som deles er dobbel kunnskap. I vårt interne universitet får du den kompetanseutviklingen du trenger som ansatte i WSP.

 

WSP-universitetet er vårt interne kompetansesenter som tilbyr kurs og utdanning for ansatte. Her sammenstiller vi erfaringskompetansen fra våre egne prosjekter med internasjonal bestepraksis.

For våre kunder er det en trygghet at mange av våre prosjektledere har vært gjennom vår interne utdanning. Vår langsiktige ambisjon er at WSP-universitetet skal være det ledende kompetansesenteret i Norden innenfor prosjektledelse. Som et ledd i dette vil vi snart også invitere våre kunder til å delta i WSP-universitetet.

Prosjektlederkurs til alle ansatte

Som en del av introduksjonen tilbys alle nye ansatte et prosjektlederkurs. Kurset gir en innføring i vår prosjektmetodikk, som består av de beste eksemplene, malene og verktøyene fra våre prosjekter.