• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

By- og tettstedsutvikling

Urbanisering er en global trend, som også påvirker Norge. Befolkningsvekst, klimaendringer, demografisk endring, teknologisk utvikling og fortetting er faktorer som driver urbanisering fremover. Det utfordrer bo- og arbeidsforhold, næring og handel, infrastruktur og mobilitet.


WSP har en helhetlig tilnærming til by- og tettstedsutvikling. Vi er opptatt av at prosjektene er realiserbare, med kvalitet for mennesker som skal bo og oppholde seg der.

Det er viktig å lykkes med å skape attraktive byer og tettsteder, samtidig gi ramme for bærekraftig vekst. Det krever innsikt i historien som skapte byer og tettsteder, i tillegg til drivkrefter som fortsetter å påvirke miljøene vi lever i.  

Vi kan hjelpe med:

  • Mulighetsstudie og konseptutvikling
  • Areal- og transportplanlegging
  • Kollektiv og mobilitet
  • Regional- og kommuneplan
  • Plan- og søknadsprosess
  • Grunneiersamarbeid og organisering
  • Utbyggingsavtaler 
 
 
 
 

Contact:

Jill Akselsen
Jill Akselsen Regiondirektør