• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Eiendom

I takt med at samfunnet og våre behov utvikler seg, utvikles også behovet for å omforme og transformere eiendommene og rommene vi omgir oss med. WSPs medarbeidere har det som kreves av kunnskap, til å skape verdi for din eiendom.


Om du er privat eiendomsutvikler eller representerer offentlig myndigheter, har vi ett tverrfaglig miljø som skape trygghet og forutsigbarhet. Miljøet består av eiendomsutviklere, planleggere, økonomer, ingeniører og jurister. WSP kan gi råd eller lede utviklingsprosjekter slik at det blir realiserbart og gjennomført.

Vi kan hjelpe med:

  • idé- og konseptutvikling
  • lønnsomhetsanalyse
  • investerings- og utviklingsstrategi
  • definere businesscase og etablere selskap
  • interessentanalyse og håndtering av interessenter
  • plan- og søknadsprosess
  • kommersialisering og bistand i salgsprosess
 
 
 
 

Contact:

Jill Akselsen
Jill Akselsen Regiondirektør