• LinkedIn
  • Facebook
 
Norway  
 
 
 
 
 
 

Industri

Prosjekter i industrien kjennetegnes av store forhåndsinvesteringer. Det er store krav til å ta riktig beslutningene tidlig i prosessen. Samtidig stiger energiprisene, konkurransen hardner til og fokus på miljø øker. Dette bidrar til høyere krav til kostnadseffektivitet, og mer bærekraftig industriproduksjon. Disse utfordringene krever god prosjektledelse, og WSP kan bidra.


WSP har erfaring med utviklingsprosjekter, og prosjekterings- og byggeprosjekter fra ulike industriområder, blant annet prosessindustri, renseanlegg, smelteverk, energigjenvinning, fiskeri og olje og gass. Det er få offentlige aktører i bransjen, de fleste er private, og mange av prosjektene kommer gjennom nettverk og kontakter. I Norge er vi nå aktivt i gang med å videreutvikle vårt bransjenettverk gjennom deltakelse i WSPs internasjonale industrinettverk. 

WSP tilbyr

Vi tilbyr profesjonell prosjektledelse, prosessledelse og spesialisttjenester innen blant annet planlegging, bygging, prosesskartlegging, risikovurderinger, miljøledelse, organisasjonsutvikling og rådgivning. Vi leverer prosjektledelse i alle prosjektets faser. Vi kan lede hele prosjektet fra A til Å og bemanne egne prosjektteam som tar ansvar for hele prosessen, eller vi kan supplere prosjektet med den kompetansen og kapasiteten som mangler. Vi har spesialistkompetanse, og vi arbeider med helhetlige løsninger og gode beslutningsgrunnlag som er tuftet på livsløpsvurderinger. 

 
 
 
 

Contact:

Audun Olimstad
Audun Olimstad Prosjektleder