• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Vilka energiåtgärder är lönsamma?

Karlstad kommun äger 160 byggnader på totalt 330 000 kvadratmeter. Det är många kvadratmeter att gå igenom om man ska arbeta med energieffektiviseringar. Tack vare WSP tjänade kommunen in minst tio års eget arbete och kunde genomföra ett av sveriges största energieffektiviseringsprojekt med en budget på 100 miljoner.

Bullet Energibesparing
Bullet Minskad miljöpåverkan
Bullet Lönsamhet
Bullet EPC
 
 

Karlstads kommun har det senaste året gått igenom alla sina fastigheter med målet att finna så mycket energibesparingspotential som möjligt. Kommunen satsar nu 100 miljoner kronor i vad som är ett av Sveriges hittills största energieffektiviseringsprojekt.

WSP hjälpte till med ett EPC-projekt i Karlstad

Karlstad kommun har valt att driva projektet med EPC (Energy Performance Contracting) som affärsmodell, där finansieringen av projektet görs med de årliga energibesparingarna som är garanterade. Till sitt stöd har kommunen använt WSP som bistått med projektutformning, upphandling och genomförande. Benny Åhlund, projektledare i Karlstad, är väldigt nöjd med projektet hittills.

- Vi har fått fram väldigt mycket information om våra fastigheter på kort tid. Affärsmodellen möjliggör att vi nu får gjort 160 olika energisparprojekt i ett, under en tvåårsperiod. Om vi hade gjort detta i egen regi hade det tagit oss minst 10 år, säger Benny. Projektet är komplext och kräver kompetens inom många olika områden i upphandlingsskedet. Här har vi fått mycket värdefullt stöd av WSP, fortsätter han.

Projektet omfattar 160 byggnader, totalt 330 000 kvadratmeter. Bland åtgärderna ingår allt ifrån större konverteringsarbeten till enklare åtgärder som vattensparinstallationer och byte av föråldrade belysningsarmaturer. Direktverkande eluppvärmning ersätts med vattenburen fjärrvärme i många byggnader, och samtidigt byggs all oljeeldad uppvärmning bort vilket är positivt både för ekonomin och miljön. När arbetet är färdigt kommer kommunen att sänka sina energikostnader med 8,5 miljoner kronor per år samt minska sina årliga koldioxidutsläpp med 2 900 ton.

 

Mer information och referensuppdrag?:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00