• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

24 miljoner kronor till hållbara transporter

Företaget Smartset sökte bidrag till sitt projekt för att skapa mer hållbara transporter av gods i städer genom implementering och demonstration av system.

 

Partners: Göteborgs trafikkontor (lead partner) tillsammans med 14 partners från fem EU-länder

Bidrag: ca 24 miljoner SEK från IEE (Intelligent Energy Europe)