• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

4,5 miljon kronor till upprustning av miljonprogramsområden

Mil behövde finansiering till sitt projekt som syftar till att utveckla metoder och modeller för integrerad upprustning av miljonprogramsområden som ett redskap för bättre integration.

 

Fokus ligger på utvärdering och lärande och centrum för projektet står miljonprogramsområdet Lindängen i Malmö.

Partners: Miljöförvaltningen Malmö stad (lead partner), Stadsbyggnadskontoret Malmö stad samt fakulteterna Hälsa och Samhälle, Urbana Studier och Media vid Malmö högskola.

Bidrag: ca 4,5 miljoner SEK från ESF