• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Ådalsbanan

Ådalsbanan är en 180 km lång järnväg längs den svenska ostkusten. Den ansluter till Botniabanan i norr och Ostkustbanan i söder. Ådalsbanan byggdes ut och renoverades år 2005-2010. Projektet omfattade två nya bergtunnlar, 2,4 km respektive 750 m långa.

 

Den stora utmaningen var att förlänga sträckningen och renovera den befintliga banan under pågående trafik. Dessutom var markförhållandena dåliga med mjuk lera som innebar risk för grundvattensänkning.

Våra tjänster

WSP var huvudkonsult och gjorde förstudier, genomförbarhetsstudier och förprojektering liksom detaljprojektering och förfrågningsunderlag. Tjänsterna omfattar en rad olika teknikområden som tunnel, risk, landskap, geoteknik, geohydrologi, VA och MKB, Telekom, kraftförsörjning och signalsystem.

En 3D-grundvattenmodell av området upprättades för att studera de hydrogeologiska konsekvenserna av tunnlarna. Modellen visade hur grundvattnet och den omgivande marken påverkas i de olika faserna av byggprocessen.

WSPs team bestod av en rad erfarna konsulter som tillsammans såg till att projektet klarade både tidsplan och budget.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown