• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Akademiska Hus, Linköping

WSP ansvarar för projektriskhanteringen avseende Studenthus Valla på Campus vid Linköpings Universitet. Det nya studenthuset består bland annat av studenthälsa, antagnings- och examensservice, studieplatser, café och bibliotek.

 

Bild: White Arkitekter

WSP har sammanställt en riskhanteringsplan som innefattar val av metodik, värderingskriterier samt hur riskhanteringsarbetet ska bedrivas inom projektet. Vidare tydliggörs projektmedlemmarnas roller och ansvar avseende riskhanteringen. Syftet med riskhanteringsarbetet är att i ett tidigt skede identifiera risker och öka samverkan mellan beställaren, projekteringsgruppen och entreprenören. Genom ett proaktivt arbete kan flera risker omvandlas till möjligheter som medför tidsvinster och kostnadsbesparingar som resulterar i ett självfinansierande riskhanteringsarbete.