• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Älvängens småbåtshamn

Förslags- och arbetshandlingar för ny båthamn för fritidsbåtar. Omfattar båtbryggor, spontkaj med tillhörande påldäck samt fundament för båtlyftkran och mastkran.

 

Arbetet utfördes: 2009
Land: Sverige
Projektstorlek: 10 milj SEK
Kund: Bana Väg i väst

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown