• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Arkitekturskolan KTH

WSP har i projektet KTH Entré och Arkitekturskolan ansvarat för ljusplanering och elprojektering av såväl interiör som exteriör belysning.

 

Projektet har sin grund i KTHs önskemål att flytta tillbaka Arkitekturskolan till campusområdet för att på så sätt skapa förbättrad kontakt och utbyte med övriga verksamheter. Den nya Arkitekturskolan innehåller ateljéer, ritsalar, kontor, grupprum, verkstäder och datasalar. I mitten av byggnaden finns en öppen entréhall som fungerar som samlingspunkt och utställningsrum där belysningen utformats för att gestalta ett flöde och leda besökaren vidare in i byggnaden.

WSP Ljusdesign har i projektet medverkat i program-, system- och bygghandlingsskede och har därmed varit delaktiga i hela processen på uppdrag av Akademiska Hus.
Fokus för ljusplaneringen i projektet har varit god funktionalitet samt en omsorgsfull hantering av visuella aspekter med beaktande av synergonomi. Val av ljuskällors färgtemperatur och färgåtergivningsförmåga har gjorts i relation till dagsljusförhållanden och ytmaterial för att skapa dynamik och variation. Projektering av såväl interiör som exteriör belysning har möjliggjort samverkan mellan dessa och ett helhetsgrepp gällande belysning, på så sätt har en samstämd ljusmiljö utformats som förankrar byggnaden i sin omgivning under dygnets mörka timmar.

Nya Arkitekturskolan på KTH Campus i Stockholm har utsetts till vinnare av Kasper Salin-priset 2015. Byggnaden är uppförd av Akademiska Hus och ritad av Tham & Videgård Arkitekter.

  • Beställare: Akademiska Hus
  • Brukare: KTH Arkitekturskolan
  • Färdigställt: 2015
  • Foto: Åke E:son Lindman
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown