• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Bostadsgårdar i Kolla Parkstad, Kungsbacka

Kolla Parkstad är en helt ny stadsdel utanför Kungsbacka och ett stort utbyggnadsområde som inrymmer över 1100 nybyggda bostäder. WSPs landskapsarkitekter och markprojektörer har gestaltat och projekterat två bostadsgårdar i den nya stadsdelen.

 

Bostadgårdarna rymmer lekplatser, sittplatser med perennplanteringar, privata uteplatser samt parkeringar. Andra teknikomåden som varit engagerade är geoteknik, VA utvändigt, mätningsteknik med mera. Dessa bostadshus har ritats av Tirsén och Ali Arkitektkontor. Området innehåller både radhus och lägenheter med totalt cirka 80 bostäder som blev klara för inflyttning våren 2013.

  • Projektnamn: Kolla Parkstad
  • Plats: Kungsbacka kommun
  • Beställare: Aranäs Projekt del av Aranäs AB, Kungsbacka
  • Färdigställt: 2013
 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown