• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Brandskyddsåtgärder - garage Siriusgatan

Brandskyddsåtgärder efter brand och i samband med tillsyn av räddningstjänsten. Branden hotade även ovanliggande lägenheter i åttavåningsbyggnaderna.

 

Tillsynsprotokollet angav bland annat brister rörande brandgasventilationens kapacitet. Åtgärderna som föreslogs och vidtogs var istället förbättrade angreppsvägar. Dessa provades under en ny brand under början av 2014. Insatsen lyckades. Garaget omfattade cirka 13 000 kvm och ägs av Familjebostäder i Göteborg.

Uppdragstyp: Brandskyddsprojektering av byggnader
Arbetet utfördes: 2010-2013
Beställare: Familjebostäder i Göteborg AB

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown