• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Bro över Tresfjorden

WSP Bro & Vattenbyggnads uppdrag har varit att konstruera sidospannen på 960 meter av den totalt 1290 meter långa bron över Tresfjorden, väster om Ålesund.

 

Bron kommer att bli en av Norges längsta och byggs för att öka trafiksäkerheten och förbättra miljön. Norska trafikverket, Statens vegvesen, är uppdragsgivare och norska Multiconsult är generalkonsult.

Konstruktionen består av spännarmerade lådbalkar av betong och bron kommer att ha en seglingsfri höjd på 32 meter. Konstruktionsberäkningarna för bron i sin helhet utförs genom modellering för 3D analys.

Totalt har uppdraget sysselsatt 17 medarbetare, hemmahörande på flertalet av våra broavdelningar runt om i Sverige.

Bron öppnades för trafik hösten 2015.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown