• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Dalénumkajen på Lidingö

Dalénumområdet är ett gammalt industriområde som ska göras om till bostadsområde. När området görs om krävs stora infrastruktursatsningar. För att knyta an till områdets industriella historia och utnyttja närheten till vattnet byggs en 180 m lång kaj i området.

 

Illustration: Carbon White/JM AB 

WSP Bro & Vattenbyggand har upprättat arbetshandlingar för kajen samt för andra anläggningskonstruktioner i området.

Kajen är en 15m bred betongkaj bestående av prefabricerade betongelement upplagda på betongbalkar. Grundläggning på stålrörspålar. Gångbryggor är gjorda i trä på stålbalkar.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown