• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

ESS, Lund

European Spallation Source (ESS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med placering i Lund. ESS har tecknat ramavtal med WSP för samtliga av WSPs kompetensområden.

 

Anläggningen är baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla och kommer att vara cirka 30 gånger starkare än dagens ledande anläggningar. ESS kommer att ge forskare nya möjligheter inom områdena livsvetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.

WSP Systems levererar tjänster inom projekt- och teknikledning, projektering av el-, tele-, VVS och transportinstallationer, kommunikationssystem samt säkerhetsteknik.


 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown