• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning av energibolag

Göteborg Energi AB avser att göra en energikartläggning med tillhörande åtgärdsplan på merparten av sina produktionsanläggningar och WSP ansvarar för genomförandet.

 

Kartläggningsarbetet har genomförts som ett lagarbete där WSPs konsulter tillsammans med erfaren operatör från driften har gått igenom anläggningen under karteringsfasen. WSPs personal har gjort beräkningar för attanalysera och kvantifiera olika åtgärder för att minska energiförbrukningen. Flera områden med besparingspotential identifierades, såsom ventilation, värme och belysning, men även processrelaterade områden.