• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning av industri

Saint-Gobain Isover har två gamla naturgaseldade ångpannor som måste ersätts.

 

WSP genomförde en kartläggning av energiförbrukning i företagets fabrik i Billesholm. Utöver kartläggningen togs åtgärdsförslag för minskad energiförbrukning fram. Åtgärderna kostnadsuppskattades och rangordnades efter återbetalningstid. Fokus låg på att minska den interna värmeförbrukningen samt hitta värmeåtervinningslösningar för att kunna ersätta befintliga ångpannor på ett kostnadseffektivt sätt. Utredningen visade på att den värme som finns i vattnet efter kylning av processerna kan täcka ca 85 % av värmebehovet över året samtidigt som behovet av elförbrukning i kyltornen minskar.