• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning av lokaler

WSP ansvarade för energikartläggningen av åtta byggnader inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets område.

 

Energikartläggningen omfattade både byggnadsteknik och installationssystem och uƞördes genom besiktningar på plats och energiberäkningar i programmet IDA Climate and Energy 4.5. I uppdraget ingick även att ta fram åtgärdsförslag som kan minska byggnadernas energianvändning och ekonomiska kalkyler för genomförandet av dessa.