• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Energikartläggning av transporter

WSP har genomfört en kartläggning av nuläget i Sysavs logistik- och transportsystem med syfte att optimera transportsystemet och minska den totala energiförbrukningen.

 

Kartläggning av tonnage och volymer per avfallsslag och anläggning, transportmönster och  sträckor från varje anläggning innefattades. Vidare kartlades fyllnadsgrader och vikter för respektive avfallsslag, lastbärartyp, åkar-, transportrelationer, säsongsvariationer och årliga kostnader och emissioner/miljöeffekter från Sysavs transportarbete. WSP identifierade lågt hängande frukter i form av åtgärder som kan genomföras för att trimma Sysavs logistik samt gav rekommendationer för Sysavs fortsatta arbete med logistik och transporter.