• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Ernst Wigforss plats, Halmstad

Byggnadsnämndens arkitekturpris 2015 tilldelas Ernst Wigforss plats. ”Med poetisk skärpa och arkitektonisk stringens har man lyckats gestalta ett nytt stadsrum med stark karaktär som förändras över dygnet.”

 

Vid firandet av Stadens dag delades byggnadsnämndens arkitekturpris ut för 18 gången. Av de sex nominerade objekten så vann Ernst Wigforss plats. Torget, som ligger på Gamletullsområdet, stod klart och invigdes vårvintern 2015. Arkitekt är Kerstin Teutsch vid Teutsch landskapsarkitekter, i samarbete med Anna Melin som är landskapsarkitekt på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstad. Fastighetsägare och byggherre är Halmstads kommun. WSP har ansvarat för ljusdesign och elprojektering.

Ljusdesignens vision

- Idén med ljussättningen är att skapa en ljus inramning av platsen med en tydlig diagonal som bryter igenom planens tydligt tvärrandiga form. Platsen fungerar för besökaren men också som utblick för de intilliggande bostadshusen.

Genom ljussättningen skapas en ny upplevelse av platsen under den mörka delen av dygnet som lockar fram andra kvalitéer än de som kanske är de mest uppenbara under dagtid. Accenterna med Ernst Wigforss citat sprider ljus omkring sig och citaten är lysande röda.

  • Beställare: Teknik och Fritidsförvaltningen i Halmstad genom Anna Melin 
  • Brukare: Invånare och besökare
  • Färdigställt: 2015

Till WSP Ljusdesign

Foto: Lars-Magnus Olsson

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown