• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Etablering av nytt stadsnät i Kiruna

Kiruna kommun etablerar ett stadsnät, Gironet, för att skapa en digital ryggrad i kommunens påbörjade digitalisering av samhällstjänster. Att starta ett stadsnät, inklusive en intern kommunikationsoperatör, innebär att man behöver förstå, utveckla och implementera affären, tekniken och organisationen.

 

Kiruna kommun har givit WSP Telekom uppdraget att dels utveckla affären och tekniskt koncept runt stadsnätet, dels att projektleda införandet av den interna kommunikationsoperatören. WSP har också agerat rådgivare samt affärsutvecklare i stort och på ett antal tilläggsuppdrag.

WSP har i Kirunauppdraget arbetat med projektkontorsmodellen PMO, vilket inneburit att WSP har utsett en projektledare som satt ihop ett team med olika kompetenser från alla WSPs verksamhetsområden som är och kommer vara verksamma i olika delar i projektet. WSP har tagit ett ansvar för en helhetsleverans, vars ramar, omfattning och leverabler överenskommits med uppdragsgivaren på förhand.

WSP har kunnat tillföra Kiruna kommun spetskompetens inom inom både teknik och affärsrespektive området genom att bemanna projektet med resurser med specfik unik kompetens inom respektive område. På så sätt har Kiruna kommun alltid fått spetskompetens men bara behövt betala för faktiskt nedlagd tid.

Snabb och kostnadseffektiv implementering

WSP levererar en nyckelfärdig kommunikationsoperatör till Kiruna kommun. Utöver det har WSP levererat rådgivning inom affärsutveckling, upphandling, entreprenad för den kommande fibernätsutbyggnaden.d m.m.

Genom den modell där WSP levererat spetskompetens ”just-in-time” inom ramen för projektkontorsmodellen, har Kiruna fått förutsättningar för att kunna genomföra en snabb och kostnadseffektiv implementering av Gironet,  och den interna kommunikationsoperatören och kommunens förvaltningsnät.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown