• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Dokument för Explosionsskydd till Bromma reningsverk

WSP har utfört en revidering och uppdatering av riskbedömningen för Bromma reningsverk samt tagit fram ett explosionsskyddsdokument. Riskbedömningen utförs för att omfatta kraven i Sevesolagstiftningen och kraven på farlig verksamhet i lagen om skydd mot olyckor.

 

Riskbedömning och explosionsskyddsdokument Bromma reningsverk, Stockholms Vatten AB

 

Stockholm Vattens anläggning Bromma är en så kallad farlig verksamhet och Sevesoanläggning lägre nivån. Detta medför att verksamheten är skyldig att ha ett handlingsprogram enligt Sevesolagstiftningen och beredskapsplanering gällande farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kap 4§.

WSP har analyserat riskerna på grund av de krav som lagstiftningarna ställer. Riskbedömningen har genomförts i form av grov- och detaljanalyser med hjälp av händelseträd och simuleringar av gasutsläpp. Till hjälp har dataprogrammet TRACE använts. Riskbedömningen utgör underlag till verksamhetens beredskapsplanering.

Uppdraget för Bromma reningsverk har även omfattat explosionsskyddsdokument. Riskanalyser avseende hanteringen av metanol och etanol i samband med tillståndsansökan har genomförts. Tillhörande explosionsskyddsdokument har upprättas samt systematiskt brandskyddsarbete (SBA) med insatsplaner.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown