• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Förlängning av Tvärbanan

WSP har uppdraget att projektera en del av den nya Tvärbanan Norr, delen genom Solna, som ska förlänga den tvärbana som idag går mellan Sickla och Alvik. WSP kommer bland annat att ansvara för projektering av flera planskilda korsningar och tunnlar varav en cirka 300 meter lång tunnel.

 

SL planerar, tillsammans med Stockholm, Sundbyberg, och Solna, att bygga ut tvärbanan mellan Alvik och Solna station. Regionen har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och nu ökar efterfrågan på attraktiva tvärförbindelser och effektivare kollektivtrafik. I Stockholm har tunnelbanan och pendeltågens utbyggnad gjort det lätt att färdas på längden i regionen. Syftet med den nya banan är att underlätta resandet på tvären. En utbyggnad norrut av Tvärbanan skulle binda samman olika trafikslag och skapa nya bytesmöjligheter mellan spårvagn och tunnelbana, pendeltåg och buss.

WSPs del i förlängningen av Tvärbanan

WSP har nu fått uppdraget att detaljprojektera sträckan genom Solna. Uppdraget, som gäller under förutsättning att erforderliga politiska beslut tas, innehåller stora tekniska utmaningar som att bygga tråg och betongtunnlar under grundvattennivån i en mycket trång och hårt trafikerad miljö. En stor utmaning är även att klara trafiken under byggtiden samt omfattande ledningsomläggningar.

Projektet har nu inletts och sysselsätter i dagsläget ett 40-tal personer. Det har preliminärt beräknats att vara färdigt årsskiftet 2009-2010. Den nya Tvärbanan beräknas i sin helhet preliminärt stå färdig 2012-2013.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown