• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Förstudie för Västerås stads fortsatta klimatanpassningsarbete (2013)

Syftet med förstudien var att ta fram förslag på tillvägagångssätt för att initiera och genomföra arbetet med Västerås klimatanpassning. Förstudien visar främst på att staden bör ta fram en konkret handlingsplan för klimatanpassning och i denna beskriva arbetsmetod för initiering, genomförande och uppföljning.

 

Ett grovt förslag till arbetssätt och organisation presenterades dock i förstudien. I förstudien identifierades också behov av ytterligare utredningar av sårbarheter och åtgärder, utöver den information som finns i dagsläget, samt övergripande vilka klimatfaktorer som påverkar Västerås och vilka systemtyper som påverkas av en klimatförändring. Inom förstudien genomfördes en workshop där stadens förvaltningar, bolag och övriga relevanta aktörer deltog.

Kund: Västerås stad

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown