• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Fortum Värmes biokraftvärmeverk, Stockholm

Projektet omfattar byggnationen av ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Värtahamnen i Stockholm. Som en del i WSP:s uppdrag att bistå projektet med både projektering och rådgivning ingår bland annat att samordna och därmed underlätta projektriskhanteringen inom främst områdena hälsa, miljö och arbetsmiljö.