• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Framtagande av brandskyddshandlingar vid totalrenovering av Söderledstunneln

Gäller etapp 1-4. Söderledstunneln är ca 1,5 km lång och har två separata tunnelrör. WSP Brand & Risk har i samarbete med övriga teknikområden inom WSP tagit fram förfrågningsunderlag för respektive etapp.

 

I uppdraget har bla följande utredningar genomförts, utredningar för tekniska system tex brand- och utrymnings- larm, brandgasventilation, skydd mot brandgasspridning, utredning av brandskydd av den bärande konstruktionen, brandskydd under entreprenadtid.

Uppdragstyp: Riskhantering i väg-/järnvägsprocessen
Arbetet utfördes: 2003-pågående
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown