• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Framtidens Akademiska Sjukhus, Uppsala

Projektet är ett ny- och ombyggnadsprojekt av Akademiska sjukhuset där 58 000 kvadratmeter ska byggas och ytterligare 100 000 kvadratmeter ska byggas om och uppgraderas.

 

Risksamordnarrollen stödjer projektet genom att strukturera och driva workshops och mötesserier för riskidentifiering, riskvärderingar och riskreducerande åtgärder genom hela projektet. Arbetet sker i samverkan med projektledning, beställare, teknikansvariga samt drift- och vårdpersonal för att integrera riskhanteringen i verksamheten på Akademiska sjukhuset.