• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Grundvattenmodell Örbyfältet, Helsingborg

Helsingborgs Stads huvudvattentäkt försörjer mer än 140 000 personer med dricksvatten. En upprättad modell från WSP över vattentäkten är ett stort steg på vägen mot driftoptimering, kontroll av skyddsområdesgränser med mera.

 
 

Vattnet kommer ursprungligen från sjön Bolmen i Småland och förs via en bergtunnel till Ringsjöverket i Skåne. Här renas sjövattnet och lämnar vattenverket som dricksvatten. I Örbyfältet infiltreras vattnet från Ringsjöverket och genomgår ytterligare rening i den mäktiga grusavlagringen innan det pumpas upp till Örbyverket.

WSPs tredimensionella grundvattenmodell

WSP har arbetat med Örbyfältet sedan 1999. Centralt i projektet ligger upprättandet av en tredimensionell grundvattenmodell över fältet. Andra delprojekt har innefattat revidering av kontrollprogram samt hydrogeologisk kartläggning. Dessutom beräkning av hur länge Örbyfältets magasin räcker vid ett brott på Ringsjöledningen.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown