• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

16 miljoner till mer hållbart utnyttjande av biomassa

Bucefalos sökte bidrag till sitt projekt som syftar till att uppnå ett hållbart utnyttjande av akvatisk biomassa. Projektet genomförs ur ett regionalt perspektiv genom att samla in biomassa, undersöka användningsområden, utvärdera rötresten från biogasproduktion samt etablera en biogasanläggning för rötning av tång och alger.

 

Partners: Malmö stad (lead partner), Region Skåne och Trelleborgs kommun.

Bidrag: ca 16 miljoner SEK från LIFE+.