• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan för klimatanpassning i Västerås

Målet med handlingsplanen är att ta fram en organisation och metod för att initiera, genomföra och följa upp klimatanpassningsarbetet. Handlingsplanen ska visa hur arbetet kan integreras med stadens existerande strukturer, hitta en gemensam lägesbild samt tydliggöra ansvarsfördelningen.

 

Syftet är att stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att anpassa sina verksamheter till ett förändrat klimat, att planering och utveckling ska ske med hänsyn till kommande klimatförändringar samt att olyckor och händelser kopplat till klimatförändringarna ska minimeras. Handlingsplanen ska dessutom kunna marknadsföras internt för att öka kunskapen om klimatförändringar inom koncernen Västerås stad.

Kund: Västerås stad

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown