• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kajer längs Stångån

Reparation och ombyggnad av kajer längs Stångån i Linköping.

 

WSP tar fram bygghandlingar för ombyggnad och reparationav ca 500 m kaj längs Stångån, för ca 400 m av kajen ärgrundläggningen i så dåligt skick att kajerna rivs och byggsom från grunden medan ca 100 m kaj har mindre skadoroch ska repareras.

Kajerna är naturstenskajer som vilar på pålade däck av träeller betong.

WSP har dimensionerat kajkonstruktionen och iförekommande fall bakomliggande gång- och cykelväg.WSP har även utfört en kulturhistorisk utredning av debefintliga kajerna.

Kajombyggnaderna påbörjas våren 2016 och väntas pågå ietapper under ett flertal år.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown