• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Konsekvensanalys för strukturplan i Norrtälje hamn

 

Uppdraget omfattade utarbetande och leverans av konsekvensbeskrivning avseende konsekvenser av antagen strukturplan för Norrtälje Hamn. Utredningen beskrev förutsättningarna och konsekvenserna för en utbyggnad inom hamnområdet. Dessa konsekvenser inkluderade översvämningsrisk, masshantering, VA-teknikförsörjning, miljö/natur, kultur & stadsbild, trafik, och hälsa. I utredningen av översvämningsrisken, som Anna Risberg ansvarade för, ingick analys av framtida scenarier för havsvattenstånd från SMHI, översvämningskartering, bedömning och analys av risker för planområdet i dagens och framtidens klimat samt omvärldsanalys av planeringsunderlag för extrema havsvattenstånd. 

Kund: Norrtälje kommun

Uppdragsansvarig på WSP var Duncan McConnachie. Anna Risberg arbetade med översvämningsutredning och klimatpåverkan.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown