• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Kristus Konungens Församling

Kristus Konungens katolska kyrka i centrala Göteborg, invigd år 1938, är en av Sveriges mest levande och välbesökta kyrkor – med närmare 60 gudstjänster per vecka, och omkring 180 000 besökare per år.

 

Den grundläggande belysningsidén var att tydligare framhäva kyrkans arkitektur och olika objekt, samt att ta hänsyn till verksamhetens olika moment såsom gudstjänster, bibelläsning, dop och så vidare.

Målet var bland annat att skapa ett kyrkorum helt och hållet fritt från hängande lampor, med moderna och energisnåla ljuskällor, utan att tappa den traditionella och sakrala stämningen.

Lösningen blev ett allmänljus bestående av genomgående väl dolda linjära medelstrålande armaturer bestyckade med LED, som målades i mörk kulör och doldes bakom befintliga takbjälkar för en diskret men effektiv belysning ned i bänkraderna. Kyrkans sidogångar fick en liknande lösning, medan olika skulpturer, tavlor och andra symboliska objekt belystes med zoombara LED-bestyckade armaturer.

För att framhäva arkitektur och olika symboliska föremål jobbade vi genomgående med att hela tiden göra den belysta ytan, snarare än ljuskällan i sig, till den ljusaste punkten i blickfånget.

Genom att belysa utvalda detaljer, som till exempel Jesus hand i Mariakapellet, har vi lyckats förhöja den religiösa symboliken likväl som den funktionella helheten.

Tack vare de tekniska val vi gjort har vi dessutom kunnat minska den tidigare energiförbrukningen med över 90 %. Och slutresultatet har mottagits med överväldigande positiva tillrop från församlingen!

  • Beställare: Kyrkoherde Tobias Unnerstål
  • Brukare: Kristus Konungens Församling
  • Färdigställt: 2014

Till WSP Ljusdesign

Foto: Mats Glamhed

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown