• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Leder LEED genom alla led

WSP Byggnadsfysik i Stockholm har hjälpt Vasakronan och MEAG att uppnå certifieringsnivånn LEED GOLD för tre fastigheter i Stockholm.

 

LEED står för "Leadership in Energy and Environmental Design" och är ett världens ledande system för miljöklassning av byggnader, framtaget av US Green Building Council. Energianvändning, minskad miljöpåverkan från transporter, resursanvändning och inomhusklimat är några av de kriterier som ligger till grund för en LEED-klassning.

Projekten är banbrytande eftersom LEED omfattar fler miljöaspekter än vad svenska system gör, och för att det ännu inte finns svenska tolkningar av kraven. Genom att utnyttja WSPs bredd kunde man klara alla delar i miljöklassningen. Fastigheterna uppfyller därmed krav på bland annat låg energianvändning, god innemiljö samt hållbar produktion, drift och skötsel.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown