• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Ljudisolering Filmstaden Bergakungens salar

Göteborgs biograf Bergakungen har belönats med hedersomnämnande i tävlingen Svenska ljuspriset. Flera enheter inom WSP var involverade under uppförandet. WSP Akustik ansvarade exempelvis för dimensionering av byggnads- och rumsakustiken.

 

WSP - ljussättning och rumsakustik

Uppdraget har omfattat beräkningar av biografsalongernas och allmänna utrymmens rumsakustik samt ljudisolering mellan olika delar av huset. Simulering av rumsakustiken, det vill säga hur klangfulla salongerna är, har gjorts med hjälp av dataprogram. I datamodellen har de akustiska egenskaperna för salongernas inredning samt vägg-, tak- och golvytor lagts in. På så sätt har möjlighet getts till att virtuellt sätta sig i en valfri biografstol och faktiskt "lyssna" på salongerna innan de har byggts.

Hög ljudisolering

En hög ljudisolering mellan filmsalongerna har säkerställts via en planlösning med utrymningskorridorer mellan salongerna. För att undvika att ljudet transporteras via betongstommen har salongerna dessutom utformats som egna ”rum i rummet” med gipsskivor på fristående regelstommar. Samtliga salonger har dimensionerats för att uppfylla THX strikta ljudkrav.

Biografen har fått namnet Bergakungen eftersom den är insprängd i ett berg. Den rymmer 14 biosalonger, varav en VIP-salong, restaurang, cafeteria, kontor med mera.

WSP Elteknik ansvarade för bland annat belysning/ljussättning, elkraft och telesystem.WSP Akustik ansvarade för dimensionering av byggnads- och rumsakustiken.

Målet med projektet har varit att skapa SF:s bästa biograf.

 

Contact:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown