• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sweden  
 
 
 
 
 
 

Malmbanan

WSP har varit involverade i den 500 km långa Malmbanan mellan Narvik i Norge och Luleå i Sverige.

 

Den används för att transportera järnpellets från gruvorna i norra Sverige till hamnen i Narvik. Malmbanan är världens nordligaste järnväg och här körs 15,9 miljoner ton gods per år.

Malmbanan är oerhört viktigt för transportenav malm och det får inte bli några avbrott i leveranserna. Därför var det en stor utmaning att förlänga och renovera banan under pågående trafik.

WSPs uppdrag gällande Malmbanan

WSP har genomfört förprojektering, detaljprojektering och bygghandlingar för de nya delarna som omfattade kulvertar, broar och mötesplatser. I uppdraget ingick även geotekniska undersökningar samt el-, signal-och telekommunikation.

 

Ta kontakt med oss om du har frågor:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Call us 010-722 50 00